Home
           Home        Trainingen 2017-2018        Agenda       
Tantric Vibes Dance

Update januari 2018

Om deze avonden meer vloeiend te laten verlopen hebben we het concept wat aangepast:

 • Een vereenvoudigde opbouw, meer herkenbaar elk avond. Al worden er thema’s voorgesteld, doch zullen we meer plaats laten voor de vrije dans.
 • We zullen afwisselend begeleiden avond na avond en niet langer tijdens de avond zelf.
 • De tweetaligheid viel ons heel zwaar: we gaan enkel nog het Frans gebruiken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ten goede zal komen van de spontane creativiteit en een luchtigere aanpak.
 • Wij hebben de locatie als niet echt steunend ondervonden: moeilijkheid om te parkeren en een minder warme energie.

 

Wij zijn nu actief op zoek naar een alternatieve zaal.

Zodra deze gevonden is, zullen we deze avonden hervatten.

 

De prijs zal ook moeten herbekeken worden niet enkel in functie van de prijs van de zaal maar ook omdat, ondanks jullie ruim opkomst, de huidige prijs ons geen waardig inkomen genereert voor de tijd en energie die we erin steken.

De keuze voor de Franse taal is heel evident: Ingrid is het Nederlands niet machtig. 

Doch bleef het verlangen om ook avonden in het Nederlands aan te bieden.

Dit is een van de motivaties achter het opstarten van een andere evenement: « Gyana Mudra ».

Een vrije vertaling van Gyana Mudra zou Slow Sex kunnen zijn.Alleen of in koppel, zijn jullie uitgenodigd dit thema te komen exploreren via dans en Aqua Tantra, in het Aqua Tempel Shambalah.

Dit is een nieuwe samenwerking tussen Alain (Terra Luminosa) en Evi Maes (Being Love and Beauty).

 

Het concept

Zintuiglijkheid, Sensualiteit, Seksualiteit, hartsverbinding... Voed je energie in volle vrijheid!

Tantric Vibes Dance is een volledig vrije dans die je uitnodigt om ten volle aanwezig te zijn bij jezelf en de ander, om je te verbinden met je gewaarwordingen, om bewust te ademen en je vitale energie aan te wakkeren.

Het is een trip waarbij je eerst jezelf kan ontmoeten om pas dan in connectie te gaan met de andere(n) en dit op een veel dieper niveau. Ook een weg om op zoek te gaan naar je grenzen. Wanneer seks, hart en spirit verbonden zijn, wanneer er respect is, kunnen we een andere Zijnstoestand bereiken evenals een staat van loslaten. We kunnen ons ten volle en vrij uiten, ons openen voor een meer mysterieuze wereld, die onze ware, vrolijke, sensuele en extatische aard is.

Gesteund of niet door de muziek, laat de danser zich meeslepen door zijn beweging en volgt de natuurlijke stroming van zijn energie.

Deze reis nodigt je uit om helemaal aanwezig te zijn in je lijf, om je verankeren, om je te centeren, om naar binnen te duiken en alles wat « is » te verwelkomen. Wanneer we onze kracht en onze kwetsbaarheid voelen, met vloeiendheid en gevoeligheid, voelen we ook een sterk, liefdevol en soepel hart. 

Lees ook de « spelregels » onderaan !

 

 

 

Voor wie ?

Tweetalige avonden (frans-nederlands), open voor iederen met of zonder Tantrische achtergrond, alleen of in koppel

Hoe ?

De avond duurt 3 uur.

Het begint met een zachte muziek die je toelaat je te verbinden met jezelf, om in de zaal aan te komen. Er zullen ook Osho kaarten beschikbaar zijn, ze kunnen je gidsen in je reis.

Daarna gedurende een 20-tal minuten word je gegidst op basis van de 3 sleutels bewegen-ademen-geluid om in een expansieve beweging te komen, die zal evolueren in functie van de aanwezige stroming in de groep. Daarna geimproviseerde dans (contact improvisatie - authentieke beweging), doorheen spel, creativiteit, zintuigaanwakkering en de seks-hart energie

Wakker je seksueel vuur aan, dans ermee, laat het branden, laat de slang in jou je gids zijn, vind de gepaste afstand, ontmoet jezelf, ontmoet de andere

Elkaar masseren (met of zonder talk) in een rusthoek zonder de dansers te storen of door hen gestoord te zijn is mogelijk en zal soms deel uit maken van het gegidste gedeelte van de avond.

 

Praktisch

Locatie : zal hier meegedeeld worden zodra gevonden

Meebrengen : zitkussen, blinddoek, talc, water, handdoek.

Inschrijven noodzakelijk.

Ingrid : 0479/ 45 80 89 (Franstalig))

Alain : 0495/22 73 62 (Nederlandstalig en franstalig)

Tarief : nog te bepalen


De spelregels !

We geven een algemeen kader aan dat dient gerespecteerd te worden. Daarbinnen kan je echter voluit, onbeperkt en ongeremd expressie geven aan je seksuele en hartsenergie. 

Zo kan eenieder in vrijheid en veiligheid zijn/haar lichamelijke, sensuele, seksuele en hartscreativiteit exploreren.

Te respecteren voorwaarden :

 •  Wat trek je aan ? Voel je vrij om je te kleden zoals je wilt. Zoals je je voelt. De enige beperking is : het geslacht wordt nooit ontbloot. De uitnodiging is wél om creatief te zijn. Hoe druk je jezelf via je kledij uit ? Het gaat dus niet om imponeren, opvallen, oordelen over de ander. Enkel over "jezelf zijn" binnen de ruimte die wij je bieden. En ga het spel met jezelf aan : exploreer je mannelijke en vrouwelijke polariteiten, probeer de kunst van het «doen alsof», hoe zou het zijn om vandaag gekleed als … te zijn en zodoende ongekende lagen van je persoonlijkheid te ontdekken en toe te eigenen?
 • Elke interactie met een andere getuigt van respect. Je geeft aan als je een contact niet wenst en dit wordt door de ander gehoord en gerespecteerd. Je hoeft jezelf niet te verantwoorden ; een simpel gebaar volstaat. Seksuele massage wordt niet beoefend tijdens deze avonden. Andere vormen van massage of aanraking kunnen wél, hetzij onder begeleiding van de animatoren, hetzij omdat jullie dit samen afspreken.
 • Seksualiteit : seksuele betrekkingen, tongzoenen of andere vormen van seksuele uitwisseling (orale seks, SM..) vinden tijdens onze avonden niet plaats. De aangegane verbindingen zijn vnl. energetisch. Lichaamscontact, massage en/of sensuele verbinding gebeurt steeds met wederzijdse toestemming. Je laat elkaar los als dit afgerond is (geen storend gedrag achteraf).
 • Stilte : er wordt niet gepraat tijdens het dansen, er wordt gefluisterd in de rustruimte.
 • Finale deelronde : Voel je steeds vrij om al dan niet te delen,  ook al moedigen we het aan om daardoor bewustzijn in je ervaring te brengen.
 • Elke danser hanteert zijn eigen kader als norm, ook al is dit beperkter dan het algemeen toegestane kader.  Bijvoorbeeld : als we tijdens een begeleiding uitnodigen tot hand-voorarm aanraking, en als de persoon voor jou dit niet wenst, dan respecteer je dat.
 • Onze instructies tijdens een begeleiding van de dans zijn steeds een uitnodiging, nooit een verplichting.

 

 

• Hoe werkt het?
• Veel gestelde vragen
• Tantric Vibes Dance
• Themadagen
• Gyana Mudra - Aqua Tantra avonden
• Tribal Tantra 2017-2018
• Tantra Sadhana - voor koppels
• Tantra Festival
• Zomerweek in Juli
• Verdiepingsreizen in de Sinaļ-zuid woestijn