Home
           Home        Trainingen 2017-2018        Agenda       
Hoe werkt het?

De werking van onze workshops berust op afspraken die we u vragen te respecteren: 

Vertrouwelijkheid: sommige praktijken zijn lichamelijke, energetische en/of emotionele exploraties in intieme en kwetsbare gebieden. De inhoud ervan zonder de ervaring is voor derden nutteloos. Het eerbiedigen van de vertrouwelijkheid op het vlak van zowel de kennis als de naam van de aanwezige deelnemers/-sters en wat ze beleven, vormt de basis voor het nodige vertrouwen en de vrijheid waarin iedereen zich kan openen.

Geen geweld: De praktijken berusten op het zich ontspannen en open stellen voor het mogelijke plezier. Doch dit kan innerlijke conflicten aanwakkeren. Een van de mogelijke reacties op pijnlijke gevoelens kan geweld naar zichzelf, naar de anderen of naar het materiaal zijn. Wij nodigen uit tot het verwelkomen van deze gevoelens, ze ten volle te beleven zonder tot een gewelddadige reactie over te gaan. 

Hygiëne: Sommige lichamelijke praktijken gebeuren in een dichte nabijheid. Dit verreist een keurige handhygiëne, verzorgde nagels en een gewassen lichaam. Aandacht voor de mondgeur, in het bijzonder bij rokers, is aanbevolen. Anderzijds raden we het gebruik van chemische parfums en deodoranten af. Tenslotte ,in geval van besmettelijke ziekte, rekenen wij op het gezond verstand en het naleven van de medische adviezen om in geen geval anderen te besmetten.

Engagement: Je inschrijven voor een workshop betekent dat je aanwezig zal zijn, ook al wordt er geen voorschot gevraagd. Zodra een workshop begonnen is, vragen wij u om tot het einde te blijven. Wij stellen een plek ter beschikking in de zaal (genoemd “het eiland”) voor diegenen die niet aan een ritueel wenst deel te nemen. Wil je toch de workshop verlaten, spreek er tenminste over met de begeleider/ster.

Grenzen: De lichaamsexploraties zijn stapsgewijze opgebouwd, in functie van wat wij als mogelijk en dienend aanvoelen. Dit kan o.a. een gehele lichaamsmassage inclusief de genitale zones omvatten. Hier plaatsen wij grenzen: rechtsreeks contact tussen de genitale zones (met of zonder voorbehoedmiddelen), tongzoenen, orale sexe, gewelddadige of vernederende seksuele praktijken worden niet beoefend in onze workshops. 

Hoffelijkheid: Bij een residentiele workshop in tweepersoonskamers, indien u een luidruchtige snurker bent, indien je vaak ‘s nachts opstaat of, m.a.w., bent je ervan bewust dat jouw manier van slapen een boven proportionele bron van storing voor je kamergenoot kan zijn , dan zou het hoffelijk zijn om een individuele kamer te vragen. Wij vragen u ook om op tijd te komen, uw GSM uit te zetten en geen middelen te gebruiken die uw gewaarwordingen kunnen beïnvloeden (alcohol, drugs e.a. behalve nodige medicatie). 


• Hoe werkt het?
• Veel gestelde vragen
• Tantric Vibes Dance
• Themadagen
• Gyana Mudra - Aqua Tantra avonden
• Tribal Tantra 2018-2019
• Tantra Sadhana - voor koppels
• Zomerweek in Juli
• Verdiepingsreizen in de Sinaļ-zuid woestijn