Back to intro
           Home        Tantra        Wie zijn wij ?        Evenementen        Individuele sessies        Getuigenissen        Woestijnreizen       
Onze intenties

Onze Tantrische benadering die als « intimiteit en seksualiteit bewustwording & verdieping via lichaamsgerichte exploraties » kan gedefinieerd worden, heeft als intenties:

Het vieren van het Leven: Als het leven een feest is, blijft het ophangen van de versieringen je eigen keuze. Tantra is een ambacht, een creatie die net als elke kunstvorm om tools vraagt. Dit zijn de leuke, prettige rituelen van Tantra. Alsook houdt het een leerproces in, via o.a. de workshops. Het activeert je plezier die via je hart de stromende bron van vreugde is. Wanneer deze vreugde geheel je lichaam en geest vervult, opent zich de deur naar een moment van "Bliss".

 

Een holistische benadering: je wordt uitgenodigd om stapsgewijs alle mogelijke vormen van energieën te exploreren: seksuele energie, harts-energie, transcendente energie, mannelijke en vrouwelijke energie, vitale energie …

 

Therapeutisch hulp bieden: elke oefening wekt onvermijdelijk een emotie: vreugde, droefheid, angst, woede, verrassing, afkeer. Deze emoties zijn vaak gelinkt aan vroegere ervaringen die zich verankerd hebben in je wezen, de gevoelens. Ze kunnen positief zijn (liefde, verbinding, mededogen) of negatief (gevoelens van afgescheidenheid, jaloezie, schaamte, vernedering… ). Je wordt uitgenodigd deze emoties en gevoelens te observeren, te herkennen en erin te ademen. De groep waarin je evolueert, biedt een afgeschermde omgeving. Hier kan je nu een bevrijdend antwoord vinden op je emotionele situatie, dat de oefening je weerspiegelt. Door je eigen vrije keuze krijg je de mogelijkheid om een nieuwe attitude te ontwikkelen. Een gevoel waarin je vastzat kan evolueren naar een bevrijding die zich dan in het dagelijkse leven kan manifesteren.

 

De mogelijkheid bieden om verbindingen aan te gaan. Door het betreden van het Tantra-pad kan je mannen en vrouwen ontmoeten, nieuwsgierig naar het thema ‘Intimiteit' en kan je een vaak noodzakelijke steun vinden. Je aanwezigheid betekent bereid te zijn om te geven en te ontvangen, in een geest van liefde, mededogen, empathie en respect.

 

Intimiteit is een oneindig thema dat zich niet laat vastzetten. Het gaat om alchemie. Het is ook niet de bedoeling om een recept te vinden om enige vorm van macht te verwerven of een ontsnappingsroute te vinden. Integendeel, het gaat om loslaten en vertrouwen: je openstellen voor wat zich aanbiedt op een rijpere, bewustere en bevrijde manier.• Intenties
• De oefeningen
• Voor wie?
           Betalingsvoorwaarden        Bereikbaarheid        Contact