Back to intro
           Home        Tantra        Wie zijn wij ?        Trainingen        Individuele sessies        Getuigenissen        Woestijnreizen       
De oefeningen

 

De aangeboden oefeningen zijn progressief, zacht en we leggen de nadruk op zorgzaamheid.

Hier volgen enkele voorbeelden van deze oefeningen:

We creëren meer innerlijke stilte door passieve en actieve meditaties. Deze laatste berusten op dansbewegingen, soms vrij, soms gestructureerd, waarbij je soms getuige blijft van jezelf en soms je helemaal overgeeft aan de spontane beweging van je lichaam: de getuige verdwijnt en je wórdt je beweging. Ze dragen soms mysterieuze namen: Kali-meditatie, Sjamanistische meditatie, Kundalini meditatie, Dynamiek meditatie, AUM meditatie, Powershaking, Quantum Light Breath…

Dansen, verschillende vormen van ademhalingstechnieken, relaxatieoefeningen, je lichaam laten vibreren (shaken), rollenspel (de kunst van het doen alsof) of in de vader-moeder-kind interactie duiken, expressie geven aan de energie van de verschillende emoties... dit behoort tot de basic tools.

Aanraken (elektriserende aanrakingen, het gevende of ontvangende aanraken, de omvattende aanraking..) en de massages (Maha Puja, Yoni puja, Vajra Puja, massage van de ontdekkingsreiziger, massage Kashmiri, tantrische massage..) helpen om het lichaam te ontdekken, inclusief de seksuele zones. Het verspreiden van de energieën doorheen het lichaam is een belangrijke oefening, na deze praktijk-beoefening.

Doorheen meer gestructureerde oefeningen, berustend op familiale opstellingen, zullen de obstakels in de relatie kunnen ‘verlicht’ worden.

Het woord en het delen met elkaar, laten toe om gehoord en gezien worden, ongeacht de geleefde ervaringen, emoties of gedachten. Het is de eerste stap naar de erkenning van je uniciteit en je bestaan. Dit vertrouwelijk delen is bron van transformatie, van ondersteuning en van inspiratie.

Tijdens de rituelen en oefeningen letten we in het bijzonder op drie sleutels: de ademhaling, de geluiden die spontaan in het lichaam opkomen en de beweging. Er wordt ruim en met veel aandacht met deze drie sleutels geëxperimenteerd.

De oefeningen zijn talrijk. Ze beschrijven is niet enkel onmogelijk, het is tevens niet dienend omdat dat het mentaliseren bevordert, en daarin schuilt precies de remming voor een leven in expansie en vreugde.

Tenslotte elke ritueel of oefening wordt steeds vooraf uitgelegd en elk deelnemer beoefent ze binnen het aangegeven kader, binnen zijn eigen grenzen en met respect van de grenzen van de anderen. Hoe we een oefening ook mogen voorstellen, het blijft hoe dan ook een uitnodiging en in geen geval een "moeten".

 

 

 

• Intenties
• De oefeningen
• Voor wie?
           Betalingsvoorwaarden        Bereikbaarheid        Contact