Back to intro
           Home        Tantra        Wie zijn wij ?        Evenementen        Individuele sessies        Getuigenissen        Woestijnreizen       
Sutra van het Hart van de Wijsheid

De Hart Soetra is waarschijnlijk de bekendste en belangrijkste boeddhistische tekst en wordt vaak gereciteerd door monniken en leken-Boeddhisten.

Het heet de Hart Soetra, want het bevat de kern van het onderwijs Prajhna Paramita. Het belangrijkste thema is de Perfectie van Wijsheid (ook wel perfecte wijsheid, transcendente kennis of transcendentale wijsheid, Prajhna), dat betekent de leegte van alles en elk verschijnsel; hetgeen niet wil zeggen het niet-bestaan, maar het gebrek aan substantie, vastheid en onveranderlijkheid.

Hart Soetra van Oneindige Wijsheid

Hart Soetra van de perfectie van Transcendente Kennis

Bodhisattva zag tijdens het praktiseren van de Prajna Paramita de vijf skandhas zich ledigen van al het lijden en moeilijkheden.
Sariputra!
De vorm is leeg en daarom zijn er geen moeilijkheden om te onderscheiden.
Het voelen is leeg en daarom is er geen gevoel.
Het denken is leeg en daarom is er geen weten.
De wil is leeg en daarom is er geen doen.
Het bewustzijn is leeg en daarom is er geen ontwaking.
Sariputra!
Zonder vorm is er geen leegheid.
Zonder leegheid is er geen vorm.
Vorm is dan leegheid. Leegheid is dan vorm.
Het gevoel, het denken, de wil en het bewustzijn zijn ook zo.
Sariptura, al deze dharma's zijn fenomenen,
Niet creëerend, niet vernietigend,
Niet verontreinigend, niet puur wordend,
Niet groeiend, niet verminderend.
Deze lege Dharma's zijn zonder verleden, zonder toekomst, zonder aanwezigheid.
Daarom is er leegheid,
Geen vorm, geen gevoel, denken, wil, bewustzijn,
Geen ogen, oren, tong, lichaam, geweten,
Geen horen, ruiken, proeven, voelen,
Geen wereld om te observeren, geen wereld om waar te nemen,
Geen onwetendheid en ook geen einde aan onwetendheid.
Tot geen ouderdom en dood en tot geen einde aan ouderdom en dood,
Geen lijden, smachten, vernietiging, pad/weg.
Geen wijsheid en ook geen verwezenlijking.
Daarom kan niets verrijzen dat haalbaar is.
De Bodhisattva vertrouwt op de Prajna Paramita.
Daarom is het geweten zonder obstructies.
Geen obstructies en daarom ook geen angst, twijfel.
Tot ver buiten misleid denken, lijden en moeilijkheden.
Ultieme Nirwana!
Alle oude, huidige en toekomstige boeddha's vertrouwen op de Prajna Paramita.
Daarom kunnen ze de hoogste verlichting bereiken.
Daarom moet men weten dat de Prajna Paramita een grote verlichte dharani is,
de hoogste dharani is, de ongeëvenaarde dharani is en verdrijver van al het lijden.
Dit is waar en echt en niet vals.
Zegt daarom de Prajna Paramita Dharanimantra:

"gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha"


Ga, ga, ga dan, voorbij, voorbij, richting de oever van de verlichting, het zij zo

• Welkom
• Sutra van het hart
           Betalingsvoorwaarden        Bereikbaarheid        Contact